MVNA

Mobile Virtual Network Agregator“ (MVNA) je operátor, nabízející velkoobchodně mobilní a datové služby subjektům, kteří je jako virtuální operátoři dále poskytují svým koncovým zákazníkům pod svým jménem či obchodní značkou – brandem.

Dodavatelem mobilních síťových služeb pro agregátora je hostitelský mobilní operátor (MNO), se kterým má agregátor uzavřenu smlouvu, na jejíž základě jsou služby dále poskytovány.